ISBC0568

VUE GENERALE DE LA CAPITALE REYKJAVIK AVEC LE LAC TJORNIN, ISLANDE, EUROPE // GENERAL VIEW OF THE CAPITAL REYKJAVIK WITH TJORNIN LAKE, ICELAND, EUROPE